Drogpolicy

Malmö Burlöv golfklubbs alkohol- och drogpolicy 

Alla medlemmar i Malmö Burlöv GK ska känna till och få information om klubbens alkohol- och drogpolicy. Den ska följas av alla medlemmar under idrottsutövandet och vid arrangemang arrangerade av klubben.

All idrottsverksamhet inom klubbens regi ska vara fri från alkohol och droger, med särskilt ansvar för medlemmar upp till 18 år. Det kan gälla såväl vid spel och träning, som vid läger och liknande arrangemang. Ett extra stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare och funktionärer.

En drog kallar vi substanser som på olika sätt är berusande och/eller beroendefram-kallande, såsom tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat.

Alla ledare kan aktivt påverka medlemmar att avstå från tobak, alkohol och olika droger genom utbildning och genom att se, agera, och att föregå med gott exempel.

Mål

All träning och tävling ska bedrivas alkohol- och drogfri.

Vid alla övriga aktiviteter som arrangeras av föreningen jobbar vi aktivt för en alkohol- och drogfri miljö. Rökning och snusning tillåts inte för ungdomar upp till 18 år.

Vid föreningsfester eller andra arrangemang i föreningens regi, gäller alkoholförbud för ungdomar upp till 18 år. I övrigt arbetar föreningen aktivt för en alkoholfri miljö och prioriterar alltid alkoholfria alternativ. All verksamhet som arrangeras av föreningen ska vara fri från narkotika. Från denna regel finns inga undantag.

All verksamhet i Malmö Burlöv GK omfattas av dopingregler fastställda av Riksidrottsförbundet vilket innebär att inga preparat som finns upptagna på RF:s lista över förbjudna preparat är tillåtna för någon medlem i föreningen. Tränare, lagledare och ansvarig ledare har ansvar för att dessa målsättningar efterlevs.

Konsekvens

Medlemmar upp till 18 år som bryter mot ovanstående mål ska påtalas detta och snarast ha samtal med tränare eller ansvarig ledare. Föräldrar underrättas om vad som hänt och om det regelverk som finns inom klubben. Vid upprepad företeelse tas det individuella fallet upp för bedömning i styrelsen av lämplig åtgärd. Är det bruk av narkotika underrättas också de sociala myndigheterna. Upprepad överträdelse kan också innebära uteslutning ur klubben.

Vuxen medlem som bryter mot målen ska underrättas av ordföranden eller annan styrelsemedlem om viktigheten att vara en god förebild för klubbens yngre medlemmar, samt att upprepad överträdelse av klubbens regler kan komma att medföra uteslutning. Vuxen medlem som bryter mot regeln mot narkotika kan uteslutas. Om medlem i Malmö Burlöv GK ertappas med doping, kommer det regelverk som är fastställt av RF att gälla i alla delar. Om medlem upp till 18 år ertappas underrättas också föräldrar och sociala myndigheter.

 

Detta är en kortare version av den kompletta Alkohol- och Drogpolicyn som finns på hemsidans medlemssidor.