Regler

Tävlingsbestämmelser för Onsdagsgolfen 2019

Deltagande
Tävlingen är öppen för alla med hcp 36 eller lägre. Spelare med högre hcp kan delta men får enbart tillgodoräkna sig ett hcp på 36.

Anmälan
Startavgift 60:-, lämnas i receptionen eller läggs i greenfeelådan före start.

Scorekort
Scorekortet ska vara ifyllt med namn, Golf-ID, exakt hcp, vald tee, erhållna slag enl. slopetabellen samt klasstillhörighet. Gäster skriver också klubbnamn.
Korrekt ifyllt Scorekort ska lämnas in i greenfeelådan.

Tävlingsperiod
Tävlingen spelas varje onsdag fr.o.m. 17 april t.o.m. 25 september, dock kan det finnas undantag, vilket då anslås.

Spelform
Tävlingen spelas i två klasser
Klass A Herrar och Damer, hcp upp till 12,0. Slagspel
Klass B Herrar och Damer, hcp 12,1-36. Slaggolf
Den klass du börjar i, fortsätter du spela i hela säsongen.

Tee
Herrar och damer: Valfri slopad tee.

Handicap
Tävlingen är hcp grundande. Hcp justering sker automatiskt och kan ses på Golf.se under "Min golf".

Veckotävling
Varje vecka utgör en separat tävling som spelas enligt ovan.

Avslutningen/Finalen
Spelas den 13 oktober. Det krävs 18 poäng eller deltagande i minst hälften av tävlingarna under året. Finalen är kostnadsfri för deltagarna.

Tävlingskommittén