Regler

 MÅNDAGSGOLFEN 2020 (kommer att justeras)

 1 Tävlingsledning                 

Medlemskommittén tillsätter tävlingsledare för varje speltillfälle. Ansvariga för tävlingen är Bengt Liljegren och Sven Danielsson

2 Speldagar                         

Varje helgfri måndag under perioden 6 april - 12 oktober.

3 Deltagare                          

Öppen för alla seniorer.

4 Anmälan

På golf.se – Min golf fram till tävlingsstart om inget annat meddelas.

5 Scorekort        

Ifylles med namn, golf-id, exakt hcp och vald tee. Inlämnas, signerat, i receptionen efter avslutad rond.

6 Lottning      

Samling i klubbhuset 0730-0845. Sista start 900.

7 Spelsätt 

Singelspel valfritt 18 eller 9 hål. 9-hålstävlande avslutar efter 9 spelade hål. Alla spelar samma slinga. Fritt val av tee.

8 Spelhandicap                    

Full handicap enligt slope.

9 Klassindelning         

I 18-hålstävlingen spelas 2 klasser. A upp till 20,0 och B över 20,1. Klassgränserna kan ändras om A eller B får färre än 7 deltagare. 9-hålstävlingen spelas i en klass.

10 Spelform                          

Slaggolf i alla klasser.

11 Avgift                             

50 kr för 18-hål och 40 kr för 9-hål.

12 Priser                              

Värdecheckar (gäller på klubben). Utdelas per tävling och per klass. 1 pris om 2-7 deltar, 2 pris för 8-12, 3 pris för 13-16 och 4 pris om 17-20 spelar. Cirka 70% av startavgifterna delas ut. Avhämtas i receptionen.

13 Order of merit, OoM        

I måndagsgolfen summeras alla individuella deltävlingar i en klassövergripande OoM. En poäng utdelas för deltagande och spelar man bra så utdelas placeringspoäng till de sex bästa (10-7-5-4-3-2). Om få spelar utdelas placeringspoäng i omvänd ordning, ex. 2 spelar, vinnaren får 2p. 4 spelar, vinnaren får 4p. Spelare som tar sista plats får 1p. Totalsegrare blir den som samlat flest poäng under året.

14 Vårpremiär                      

Första tävlingen 6/4 är en scramble över 18 hål med kanonstart 900 och lunch som ingår i startavgiften 135 kr. Vi spelar i lottade 4-bollar, samling 830. ANMÄLAN PÅ GOLF.SE SENAST 3/4  

15 Sluttävling                      

Sista tävling för året (12/10) är ett slutspel. Den är en separat tävling för dagen men också avgörande för OoM. Till denna är de 24 spelare som samlat flest poäng kvalificerade. Spelas över 18 hål med kanonstart 900. Kostnadsfri eftersits med mat och dryck. Prisutdelning i både Sluttävlingen och OoM.

16 Eclectic                          

Löper över hela säsongen. Engångsavgift 50 kr. Förbättringar registreras fortlöpande. Ansvarig är Sven Danielsson.

17 Resultat                          

Anslås på kommitténs anslagstavla. Registreras i GIT och kan återfinnas på ”Golf.se” och klubbens hemsida. Handicapjustering sker automatiskt.