Regler

 MÅNDAGSTÄVLINGEN 2020 - uppdateras i månadsskiftet mars/april

 1 Tävlingsledning                 

Medlemskommittén tillsätter tävlingsledare för varje måndag. Totalansvarig för tävlingarna är Bengt Liljegren.

2 Speldagar                         

Varje helgfri måndag under perioden 8 april - 10 juni samt 5 augusti - 14 oktober. Se punkt 17.

3 Deltagare                          

Öppen för alla seniorer, damer som herrar.

4 Scorekort        

Deltagarna fyller själv i rätt scorekort och lämnar till tävlingsledaren. Ange namn, golf-id, exakt hcp och vald tee. Inlämnas i receptionen efter avslutad rond.

5 Lottning      

Samling i klubbhuset 0730-0845. Sista start 900.

6 Spelsätt 

Singelspel valfritt 18 eller 9 hål. Anmäles vid ankomst och får ej ändras under spel. 9-hålstävlande avslutar efter 9 spelade hål. Alla spelar samma slinga.

7 Spelhandicap                    

Full handicap enligt slope. Spelare med klubbhcp se punkt 8.

8 Klassindelning         

I 18-hålstävlingen spelas 2 klasser. A upp till 20,0 och B 20,1-36,0. Klassgränserna kan ändras under året om A eller B får färre än 7 deltagare. 9-hålstävlingen spelas i en klass. Spelare med klubbhcp får delta men spelar då på 36,0.

9 Spelform                          

Slaggolf i alla klasser.

10 Avgift                             

50 kr för 18-hål och 40 kr för 9-hål.

11 Priser                              

I form av värdecheckar (restaurang, shop, range och kiosk). Utdelas per tävling och per klass. 1 pris om 2-7 deltar, 2 pris för 8-12, 3 pris för 13-16 och 4 pris om 17-20 spelar. 70% av startavgiften delas ut. Avhämtas i receptionen.

12 Årstävling                       

I måndagsgolfens årstävling summeras alla individuella deltävlingar. En poäng utdelas för deltagande och placerar man sig utdelas bonuspoäng som en bråkdel av antalet deltagare i respektive klass. 20-30% får bonuspoäng. Totalsegrare blir den som samlat flest poäng

I den bifogade filen, "Årstävlingen 2019" nedan får du alla detaljer.

13 Vårpremiär

Nytt för i år är att första tävlingen är en scramble över 18 hål med kanonstart 830 och lunch som ingår i startavgiften 120 kr. Vi spelar i lottade 3 eller 4-bollar, samling 800. ANMÄLAN PÅ GOLF.SE SENAST 5/4

14 Sommaravslutning                  

Sista tävlingen före sommaruppehållet (10/6) spelas som Scramble i lottade 3- eller 4-bollar. 18 hål med kanonstart 830. Startavgift 50 kr. Samkväm (mat o dryck) med prisutdelning. Kostnadsfritt om man deltagit i 6-7 deltävlingar, 40 kr vid 4-5 deltävlingar och 80 kr för övriga.

                                            ANMÄLAN PÅ Golf.se KRÄVS SENAST 7/6

15 Sluttävling                       

Sista tävling för året (14/10) är ett slutspel. Den är en separat tävling för dagen men också avgörande för årstävlingen. Till denna är 24 spelare kvalificerade, i första hand de som spelat minst 14 deltävlingar och i andra hand de som samlat flest poäng. Spelas över 18 hål med kanonstart 900.

Kostnadsfri eftersits med mat och dryck. Prisutdelning i både sluttävlingen och årstävlingen enligt punkt 11.

16 Eclectic                          

Tävling över hela säsongen. Engångsavgift 50 kr. Scorekorten skall markeras ”ECL”. Löpande förbättringar registreras.

                                            Ansvarig Sven Danielsson

17 Resultat                          

Anslås på kommitténs anslagstavla. Registreras även i GIT och kan återfinnas på ”Golf.se" och klubbens hemsida. Handicapjustering sker automatiskt.

 

18 Spelagenda

I den bifogade filen, "Spelagenda 2019" finner du alla viktiga datum