Regler

 MÅNDAGSGOLFEN 2018

 1 Tävlingsledning                 

Medlemskommittén tillsätter tävlingsledare för varje måndag. Totalansvarig för tävlingarna är Bengt Liljegren.

2 Speldagar                         

Varje helgfri måndag under perioden 9 april-11 juni samt 6 augusti- 15 oktober. Se punkt 17.

3 Deltagare                          

Öppen för alla medlemmar, damer som herrar.

4 Scorekort        

Deltagarna fyller själv i rätt scorekort och lämnar till tävlingsledaren. Ange namn, golf-id+ (p-nummer), exakt hcp och vald tee. Inlämnas i receptionen efter avslutad rond.

5 Lottning      

Samling i klubbhuset 730-0900 . Starttider fördelas mellan 0800-0920 efter ankomst.

6 Spelsätt 

Singelspel valfritt 18 eller 9 hål. Anmäles vid ankomst och får ej ändras under spel. 9-hålstävlande avslutar efter 9 spelade hål. Alla spelar samma slinga.

7 Spelhandicap                    

Full handicap enligt slope. Spelare med klubbhcp se punkt 8.

8 Klassindelning         

I 18-hålstävlingen spelas 2 klasser. A upp till 20,0 och B 20,1-36,0. Klassgränserna kan ändras under året om A eller B får färre än 7 deltagare. 9-hålstävlingen spelas i en klass. Spelare med klubbhcp får delta men spelar då på 36,0.

9 Spelform                          

Slaggolf i alla klasser.

10 Avgift                             

50 kr för 18-hål och 40 kr för 9-hål.

11 Priser                              

I form av värdecheckar (restaurang, shop, range och kiosk). Utdelas per tävling och per klass. 1 pris om 2-7 deltar, 2 pris för 8-12, 3 pris för 13-16 och 4 pris om 17-20 spelar. 70% av startavgiften delas ut. Avhämtas i receptionen.

12 Årstävling                       

I måndagsgolfens årstävling summeras alla individuella deltävlingar. En poäng utdelas för deltagande och placerar man sig utdelas bonuspoäng som en bråkdel av antalet deltagare i respektive klass. Cirka 1/3 får bonuspoäng. Totalsegrare blir den som samlat flest poäng

I den bifogade filen, "Årstävlingen 2018" nedan får du alla detaljer.

13 Våravslutning                  

Sista tävlingen före sommaruppehållet (11/6) spelas som Scramble i lottade 3- eller 4-bollar. 18 hål med kanonstart 830. Startavgift 50 kr. Samkväm (mat o dryck) med prisutdelning. Kostnadsfritt om man deltagit i 7-9 deltävlingar, 40 kr vid 4-6 deltävlingar och 80 kr för övriga.

                                            ANMÄLAN KRÄVS SENAST 8/6

14 Sluttävling                       

Sista tävling för året (15/10) är Slutspelet. Den är en separat tävling för dagen men också avgörande för årstävlingen. Till denna är 24 spelare kvalificerade, i första hand de som spelat minst 15 deltävlingar och i andra hand de som samlat flest poäng. Spelas över 18 hål med kanonstart 900.

Kostnadsfri eftersits med mat och dryck. Prisutdelning i både sluttävlingen och årstävlingen enligt punkt 11.

15 Eclectic                          

Tävling vår och höst för 18-hålsspelarna och hela säsongen för 9-hålstävlande. Engångsavgift 50 kr. Prisutdelning vid vår- respektive höstavslutningen. Scorekorten skall markeras ”ECL”.

                                            Ansvarig Sven Danielsson

16 Resultat                          

Anslås på kommitténs anslagstavla. Registreras även i GIT och kan återfinnas på ”Svensk Golf” och klubbens hemsida. Handicapjustering sker automatiskt.

 

17 Spelagenda

I den bifogade filen, "Spelagenda 2018" finner du alla viktiga datum