Måndagstävling

2019 år måndagstävling startar igen den 8 april.

Första tävlingsdagen gör vi ett försök med kanonstart och därefter gemensam lunch.

Läs mer om detta, övriga tider och regler på nästa sida.

Välkomna!

 

Medlemskommittén