Kategori KM Herrar

2018 ändrades kategorierna för herrar. Vinnarna i de tidigare kategorierna finns om du scrollar ner under de nuvarande kategorierna. Aktuella kategorier är; Junior, H22, H40, H50, H60, H70 och H75. Alla kategorier spelas inte alla år pga för få deltagare. Då ligger de gamla vinnarna kvar.

Pojkar Junior

2020 Alexander Silfwergård
2019 André Friberg
2018 Rikard Petersen
2017 Alexander Silfwergård
2016 André Friberg
2015 Alexander Olin
2014 Jacob Wallersköld 
2013 Jacob Christensson 
2012  Erik Prawitz 
2011 Jacob Wallersköld 
2010 Axel Ljungkrantz
2009 Axel Ljungkrantz 
2008 Johan Gullstrand
2007 Johan Gullstrand
2006 Johan Gullstrand
2005 Johan Gullstrand
2004 Emil Carlsson
2003 Fredrik Himmelman
2002 Magnus Jakobsson
2001 Magnus Jakobsson
2000 Fredrik Himmelman
1999 Björn Johnsson
1998 Tobias Larsson
1997 Tobias Larsson
1996 Ulf Christenssen
1995 Daniel Thysell
1994 Ulf Christenssen
1993 Fredrik Wickman
1992 Fredrik Wickman
1991 Fredrik Sjögren
1990 Jonas Persson
1989 Rickard Åkesson
1988 Jonas Persson
1987 Jonas Persson
1986 Martin Olsson
1985 Jonas Persson
1984 Jonas Persson
1983 Anders Kristoffersson

 

Herrar 22

2020 Marcus Nilsson
2017 Jonas Olsson
2016 Marcus Nilsson
2014 Emil Carlsson
2013 Emil Carlsson
2013 Axel Ljungkrantz
2011 Mathias Olsson

 

Herrar 40

2020 Ola Blixt
2019 Anders Liljeborg
2018 Cristian Villablanca

Herrar 50

2020 Dan Sandberg
2019 Dan Sandberg
2018 Michael Oderling

 

Herrar 60

2020 Mats Olsson
2019 Mats Olsson
2018 Tommy Broome

Herrar 70

2019 Bruno Jaurnell

Herrar 75 / Äldre Veteraner

2020 Albert Vertus
2019 Curt Lindh
2018 Rolf Romansoff
2017 Wolfgang Jeremias
2016 Elov Blom
2015 Jan Ringius
2014 Torsten Kvist
2005 Willy Ynghed
2004 Ingolf Håkansson
1995 Ragnar Sjuve
1993 Bertil Bjelkne
1992 Knut Andersén

Herrar 35 / Mid Seniors

2017 Anders Liljeborg
2016 David Crompton
2015 Henrik Deichman Arent
2014 Richard Åkesson
2013 Richard Åkesson
2012 Richard Åkesson
2011 Patrik Johansson
2010 Mats Andersson
2009 Anders Tevin
2008 Joachim Granelli
2007 Fredrik Nilsson
2006 Esbjörn Berghult
2005 Ulf Persson
2004 Johan Hylén
2003 Martin Ohlsson
2005 Jan Nirvald
2004 Johan Hylén
2003 Martin Ohlsson
2002 Jan Nirvald
2001 Jan Nirvald
2000 Patrik Sandgren
1999 Rune Frithiof
1998 Per G Mattsson
1997 Lars Wickman
1996 Björn Royne
1995 Björn Royne
1994 Björn Royne
1993 Peter Hallberg
1992 Lars Wickman

Herrar 45 / YNGRE OLDBOYS

2017 Mats Andersson
2016 Micael Dufvenberg
2015 Henrik Stenberg
2014 Magnus Hägge
2013 Henrik Stenberg
2012 Henrik Blom
2011 Mats Olsson
2010 Micael Dufvenberg
2009 Jonas Perssson
2008 Micael Dufvenberg
2007 Rune Frithiof
2006 Rune Frithiof
2005 Kent Nilsson
2004 Håkan Ljungkrantz
2003 Dennis Isaksson
2002 Kent Nilsson
2001 P G Mattsson
2000 Sven-Erik Larsson
1999 Thomas Kihlström
1998 Albert Vertus
1997 Sven-Erik Larsson
1996 Sven-Erik Larsson
1995 Albert Vertus
1994 Sven-Erik Larsson
1993 Sven-Erik Larsson
1992 Sven-Erik Larsson
1991 Sven-Erik Larsson
1990 Ingemar Erikson
1989 Christer Sjögren
1987 Urban Ek
1986 Christer Sjögren
1985  
1984 Urban Ek

Herrar 55 / OLDBOYS

2017 Mats Olsson
2016 Mats Olsson
2015 Tommy Svendsen
2014 Mats Olsson
2013 Tommy Broomé
2012 Dennis Isaksson
2011 Tommy Broomé
2010 Håkan Ljungkrantz
2009 Lars Wickman
2008 Lars Wickman
2007 Albert Vertus
2006 Albert Vertus
2005 Johan Lindeberg
2004 John-Åke Hylén
2003 Otto Hansen
2002 Albert Vertus
2001 Elov Blom
2000 Albert Vertus
1999 Albert Vertus
1998 John-Åke Hylén
1997 Rolf Axelsson
1996 Jan Ringius
1995 Torsten Kvist
1994 Rolf Axelsson
1993 Rolf Axelsson
1992 Rolf Axelsson
1991 Gunnar Erlansdsson
1990 Gunnar Erlansdsson
1989 Urban Ek
1988 Urban Ek
1987 N-O Zetterlund
1986 N-O Zetterlund
1985 N-O Zetterlund

Herrar 65 / Veteraner

2017 Ingemar Holmgren
2016 Albert Vertus
2015 Christer Hultquist
2014 Albert Vertus
2013 Albert Vertus
2012 Albert Vertus
2010 John Åke Hylén
2009 Albert Vertus
2008 Albert Vertus
2007 Jan Ringius
2006 Jan Ringius
2005 Rolf Axelsson
2004 Otto Hansén
2003 Rolf Axelsson
2002 Rolf Axelsson
2001 Nils Carlstedt
2000 Sven Vernersson
1999 Lennart Johansson
1998 Lennart Johansson
1997 Runo Mattsson
1996 Sven Vernersson
1995 Ingolf Håkansson
1994 Nils-Olof Zetterlund
1993 Nils-Olof Zetterlund
1992 Nils-Olof Zetterlund
1990 Carl Olstenius
1989 Magnus Homlqvist
1988 Magnus Homlqvist
1987 Carl Olstenius
1986 Magnus Homlqvist