Tävlingsbestämmelser

Allmänna regler för tävlingsverksamheten vid Malmö Burlöv GK

1. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling sker på terminalen i klubbhuset eller på golf.se senast 10.00 två dagar före tävling. Avvikelser kan förekomma.

Observera
För att delta i våra tävlingar måsta man:
a) uppfylla ålder och handicap för respektive tävling.
b) ha EGA exakt tävlingshandicap för att kunna anmäla sig till våra lagtävlingar.
c) ha EGA exakt tävlingshandicap för att mottaga pris och komma med på prislistan vid singel tävlingar (gäller ej scratchtävlingar).

2. Startlista
Startlistan anslås på anslagstavlan och på golf.se efter lottning.

3. Återbud
Efter det att startlistan anslagits ska återbud och skäl till uteblivande anmälas till receptionen. Återbud kan tävlingsdagen lämnas mellan 07.30 - 08.00 på telefon 040-292 692. Startavgift ska betalas. Vid återbud innan lottning utgår inte avgift.

4. Betalning av startavgift, anmälan till starter
Tävlanden ska betala sin startavgift och anmäla sig till starter om sådan finns i god tid före egen starttid.

5. Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt på tävllingsdagen. Pristagaren ska själv ta emot sitt pris. Ombud kan endast accepteras vid särskilt ömmande skäl, t ex akut sjukdom, och ska meddelas och godkännas av TL i så god tid som möjligt innan prisutdelningen. Pris som inte tagits ut på prisutdelningen går vidare till nästa spelare i resultatlistan. Vid de flesta tävlingar lottas även priser ut på inlämnade scorekort, så stanna kvar på prisutdelningen

6. Klassindelning

Klass A Klass B Klass C Klass D
-12,0 12,1-21,5 21,6-36 37-54


7. Regel 6-7. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel.

Påföljden för brott mot regel 6-7 modifieras på våra tävlingar för spelare som ej följer tidsschema eller inte håller sin plats på banan. Enligt följande.

Första överträdelsen- Varning
Andra överträdelsen - Ett (1) slags plikt
För ytterligare överträdelser - Två (2) slags plikt

8. Övrigt
Greenlagare är obligatorisk och ska vid anmodan kunna uppvisas för funktionär.
För att en klass ska kunna genomföras ska minst 6 deltagare vara anmälda. I annat fall bereds de anmälda att tävla i närmsta klass enligt tävlingsledningens beslut. För att KM ska genomföras gäller dock minst 4 anmälda.

9. Tävlingsavgifter*
Singeltävling - 120 kronor
Lagtävling - 140 kronor/deltagare
Onsdagstävling - 60 kronor
Måndagstävling - 40/50 kronor
* Vissa tävlingar kan ha förhöjd avgift. Se inbjudan.

10. Reservlista
Det går inte att efteranmäla sig till tävlingar. Har man glömt att anmäla sig till tävling kan man sätta upp sig på en reservlista och kommer då med om någon annan spelare i samma klass lämnar återbud.

11. Hundar
Hundar får inte följa med på tävlingar

Under tävlingsdagen kan tävllingsledarna nås på telefon 040-292 692.
Ytterligare information om tävlingarna finns under fliken tävling och på inbjudan.

 

2018-04-26