Lokala Regler mm

Lokala Regler

Malmö Burlöv Golf Klubb

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of Bounds (Regel 27)

  1. Banans gräns markeras med vita pinnar.
  2. Vid spel på hål 11 är en boll som kommit i vila på andra sidan järnvägen Out of Bounds även om den ligger på en annan del av banan.

Vattenhinder (Regel 26)

  1. Om en boll med säkerhet förlorats i vattenhindret på hål 4 (Sege å), till vänster om övergången mellan hål 4 och 3, får en boll droppas på droppzon mattan före hindret.
  2. Vid spel från tee 43 på hål 4 är vattenhindret till vänster i spelriktningen sidovattenhinder. Lättnad får tas enligt regel 26-1.c

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

Skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten.

Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2b

Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne, påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Malmö 2018-10-23

  

 

Förklaring till ny lokal regel

Diverse länkar

Regler för golfspel 2016

Spel och Tävlingshandboken

EGA handicapregler

 

Under Golf.se finns det utförliga beskrivningar om hur regler och EGA (Handicap) ska tolkas och praktiskt tillämpas. Här finns också några mycket bra animerade filmer om hur de 12 vanligaste reglerna ska tillämpas i praktiken, väl värt att se.  SE HÄR.