EGA Exakt Tävlingshandicap

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

EGA Exakt Tävlingshandicap
Som grund för en korrekt och rättvis granskning av hans exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder 2012 räcker det att registrera tre nya handicapronder 2013 för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.

Klubben har valmöjlighet att från och med 2013 kräva att en EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.


Årlig handicaprevision

Klubben är skyldig att genomför hcp-revision på alla medlemmar. Det innebär att revision görs på alla aktiva medlemmar som har minst 8 rundor registrerade. Klubben får genom förbundet en lista där alla registrerade rundor finns med.

Här nedan kan du se hur det räknas ut.

Uträkning av ÅHR med den automatiska metoden
1. Beräkna MSS (Median Stableford Score). Medianen är mittvärdet av en rad scorer i stigande ordning.
a. Ex. Medianen av 25, 27, 31, 31, 32, 33, 34, 38 = 31,5 (avrundas till värde med en decimal).
b. Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för föregående år ska alla ronder räknas med i underlaget.
2. Fastställ EASSH. Det EASS (European Averaged Stableford Score) som motsvarar spelarens exakta handicap
i slutet av revisionsperioden i tabellen:

Handicap < 4.5 4.5 till 8.0 8.1 till 11.4 11.5 till 15.0 15.1 till 18.4 18.5 till 26.4 26.5 till 36.0
EASS 33 32.5 32 31.5 31 30.5 30

3. Bestäm PD: PD = MSS – EASSH.
a. Ex. på en spelare i HCP-grupp 1
31,5 – 33 = -1,5
4. Använd det fastställda PD-värdet för att utvärdera spelarens förmåga i enlighet med tabellen:

PD-värde Spelarens nuvarande exakta handicap Tillämpad justering
Mellan -2,9 och +2,9 Tillfredsställande 0
Spelarens PD är 3 eller högre – spelaren har scorat bättre än väntat
+3,0 till +4,9 För högt Sänkning med 1,0
>+4,9 Alldeles för högt Sänkning med 2,0
Spelarens PD är -3 eller lägre – spelaren har scorat sämre än väntat
-3,0 till -4,9 För lågt Höjning med 1,0
<-4,9 Alldeles för lågt Höjning med 2,0