Inspel o Träningstider

Inspel:
Fritt inspel erbjuds (vid ett tillfälle) under en valfri dag från och med torsdag 4 juli, dock inte under lördag och söndag 6-7 juli.
Tävlande har även rätt att ta med en "gäst" till subventionerad greefee av 250:-. (junior gratis)
Vill tävlande spela fler tränings/inspelsronder erläggs "Sydpools greenfee" 345:-. 

Tider mästerskapet:
Rak start. Första bollen startar kl 07.30

Rond 1 startar D30 först
Rond 2 startar D50 först
Rond 3 startar D30 och D50 i varannan boll. Två tee start. U-lottning. Ledarboll startar kl 10.00.


Mästerskapet arrangeras i samarbete med Malmö Stad samt Burlöv Kommun.