Inspel o Träningstider

Inspel:
Fritt inspel erbjuds (vid ett tillfälle) under en valfri dag från och med torsdag 4 juli, dock inte under lördag och söndag 6-7 juli.
Tävlande har även rätt att ta med en "gäst" till subventionerad greefee av 250:-. (junior 100:-)
Vill tävlande spela fler tränings/inspelsronder erläggs dagsaktuell greenfee.