Årsmöten

Tidpunkter för Malmö Burlöv Golfklubbs medlemsmöten / Årsmöten

Kallelse och handlingar till vår- respektive höstmöte skickas ut i enlighet med föreningens stadgar. 


Tidpunkt för vårmötet är torsdag 23 april 2020. Välkommen.