Vision 50 50


Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Malmö Burlöv Golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet startar med en utbildning, Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens framtida övergripande utvecklingsarbete.Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi ser detta som ett unikt och utmärkt tillfälle att få underlag och stöd för klubbens arbete med vision och värderingar. Det kommer ge oss unika insikter vad du som medlem tycker och också om hur du vill att din golfklubb ska se ut i framtiden.


Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Nu ska vi skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och under 2020 sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktion av nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet.


Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

 

Vill du veta mer, kontakta klubbchef Peter Svallin (mabgkmarknad@telia.com) ,eller kom till ett informationsmöte på klubben den 11 december kl. 17:30.

Mats Hæger

Projektansvarig

Kommentarer