Viktig information från Kansliet

Viktigt att Du läser den här informationen.

Hela banan är nu öppen med ordinarie greener. 18 håls banan är hål 1-18, denna veckan.

Tidbokning gäller för aktuell 18-hålsbana alla dagar. 
9-hålsbanan: Tidbokning ALLA tider lördag, söndag och helgdag. Vardagar gäller bollränna.

Toaletterna på banan är nu öppna.

Ankomstanmäla:
Alla bokade tider skall ankomstanmälas antingen i terminalen i klubbhuset eller i ON-Tag appen. On-Tag appen kan du ladda ner i din tfn och anmäla ankomst, få avstånd på banan, scorekort och överföra hcp-rundor.

Avbokning av bokad tid:
Avbokning SKALL göras senast 2 (två) timmar före start, allt för att kunna bereda så många medlemmar som möjligt att spela. Att på plats boka av 1-2 spelare i bollen kommer inte att accepteras.
Allt för många bokar även in en eller två extra spelare i bollen som sedan inte kommer till start för att på så sätt spela en 2-boll. Det accepterar inte heller. 

I medlemsenkäten framfördes synpunkter på svårigheterna att få starttider.
Om avbokning nu görs 2 timmar innan, kansliet aktivt flyttar ihop 2-bollar till 4-bollar samt att endast de som verkligen skall spela bokas så kommer fler att kunna beredas plats för spel. Vi önskar och utgår från att samtliga hjälps åt och följer de regler vi har. Missbruk kommer att beivras.

Fylla upp till 4-bollar:
Kansliet har befogenhet att flytta fram bokad tid max 20 min. Syftet är att undvika 2-bollar på banan när många vill spela. 

Stängs banan, ex vid frost/dimma/åska, stryks din bokning och ny tid måste bokas.

Golfbilar:
Golfbilar är inte tillåtet beroende på rådande markförhållanden. Information gällande golfbilar läggs ut på hemsidan.
Golfbil får dock användas på måndagstävlingen 9 april. 

Bagbrickor:
Bagbrickorna har nu kommit och finns att hämtas i receptionen.

Du som redan har en bagbricka och som det inte står ett årtal på fortsätter med denna under förusättning att du inte har bytt medlemskap. Har du bytt medlemsakap måste du också byta bagbricka, den gamla skall återlämnas.
Övriga som har bagbricka med årtal och nya medlemmar hämtar bagbrickan i receptionen.

Öppettider:
Receptionen, shopen, restaurang och kiosk har nu öppet även på helgerna. Se tider på hemsidan.

Rangen:
Erbjudande att ladda rangekort. 100 tryck = 1700 bollar för endast 700:-. Det är ca 25% rabatt mot ordinarie pris. Erbjudandet gäller fram till 30 april 2018. 
Träna gärna på kvällarna i vårt elljus. Det är tänd fram till 22.00

Golfens Dag:
Boka in lördag 26 maj kl 10.00-13.00. Det är då du skall ta med dig några arbetskamrater, grannar, vänner, släktingar och låta dem prova på golf hos oss. 

Välkomna

Kommentarer