Tack från avgående orförande Hans Kolm

Tack från avgående ordförande Hans Kolm

Tack för mig!

De senaste sex åren har jag haft förtroendet att arbeta i klubbens styrelse varav de sista två som ordförande. Det har varit intressanta år i en bitvis turbulent golfvärld och vi har lyckats genomföra ett antal aktiviteter och projekt som säkerligen har inneburit eller kommer att innebära en ökad konkurrenskraft för klubben. Bland dessa finns:

  • ”Tee it forward” som bl a innebar att tee 43 skapades vilket gav damerna en ytterligare möjlighet att välja tee efter slaglängd. Det har också haft den positiva effekten att utjämna slitaget på våra tees genom att den gamla ”låsningen” till framförallt röd och gul tee lämnades.
  • Hål 16 gjordes om och fick ett synligare dogleg samtidigt som hålet öppnades upp ner mot Sege Å. Spelet styrdes därmed mer ner åt höger vilket minskat risken för oönskade bollar in till industriområdet till vänster.
  • Avtal har träffats med Swerock AB om anläggning av bullervall mot motorvägen vid green 20 och senare även om anläggning av vallar runt hålen 20 till 27 genom tillförsel av nya jordmassor.
  • Vi har (förhoppningsvis) kommit tillrätta för framtiden med de ständigt återkommande dräneringsproblemen vid greenen på hål 24.
  • Banarkitekt Johan Benestam har på vårt uppdrag skapat en banutvecklingsplan för hålen 1-18 som kommer att bli grunden för gradvis modernisering/utveckling av dessa slingor.
  • Det första steget i denna plan är utbyggnad av bevattningsanläggningen, vilket är en förutsättning för de flesta åtgärderna i planen. Denna utbyggnad är nu på gång och kommer att vara klar till säsongen 2020!
  • Drivingrangen har stegvis förbättrats genom belysning, bättre bollar, bollmaskin med högre kapacitet m.m. och det finns nu ett godkänt bygglov för utbyggnad med tak över utslagsplatserna och en ny byggnad med bland annat ”juniorhäng” och två studios. Nu pågår arbetet med att söka extern finansiering, vilket är en förutsättning för bygget.
  • Vi genomförde i somras SM i två damklasser, ett arrangemang som fick mycket god kritik både av deltagarna och av SGFs representanter.
  • Sist, men absolut inte minst, kan vi glädjas åt att vara en av de tre klubbar i Skåne som attraherat flest nya medlemmar 2020!

Efter sex år har jag valt att frånträda min roll i styrelsen, delvis av hälsoskäl, men kanske framförallt för att få mer tid till mitt eget golfspel.

Jag vill tacka alla medlemmar för det förtroende man visat mig och samtidigt önska den nya styrelsen med ordförande Uno Nilsson i spetsen lycka till och önskar oss alla ett gott nytt golfår 2020.

Hans Kolm

Kommentarer

Fler artiklar