Rangen och Jordmassorna

Rangen och Jordmassorna

Trycket på vår anläggning har under året varit rekord högt. Aldrig tidigare har MaBGK eller övriga golfsverige upplevt något liknande. 


Även på övningsområderna har det många gånger varit fullt med spelare som vill träna, värma upp samt att våra tränare har haft träning och juniorverksamhet. 
Rangen
Vi tittar nu tittar över hur vi kan utveckla rangen, övningsgreener samt vår korthålsbana än mer så att fler får plats.


Vi kommer att plattsätta området längst upp mot övningsgreenen där vi tidigare i år provisoriskt byggde ut med 6 st slagmattor. Mattor som la på grus. Nu blir det ett riktigt underlag.
Slagmattor slits fort när många tränar. 10 st nya mattor är beställda och kommer att ersätta andra slitna slagmattor. Det beräknas ske under vecka 31.
Vi kommer även titta på rutiner kring plockning och annat runt rangen/övningsområden så att upplevelsen blir bättre och området upplevs trevligare.

Tak över utslagsmattor.
Vi tittar på en enklare och lösning att få tak samt infravärmare över ca 25 mattor. Det projekt som det tidigare har informerats om blev för dyrt samt att en extern finansiering blev näst intill omöjlig med tanke på Corona utbrottet i början av mars. Det jobbas nu på en enklare lösning. 

Jordmassor hål 19-27
Delar kring hål 20-21 är färdiga och har såtts. Det lär dock dröja 1-2 år innan det nya gräset har etablerat sig. Just nu finns det mycket ogräs i kullarna men det kommer med tid och arbete att försvinna. 

Hål 22-23 är nu slutskedet av att forma massorna till ett kulligt landskap. Den delen kommer under hösten att sås. 

Ny infart av jordmassor byggs/kommer att byggas bakom tee 24. Därefter kommer jordmassor att läggas från tee 24 ner till och runt green 24. Den delen är klar i höst och kommer då att sås. 

Till Burlövs kommun har vi lämnat in om "Etapp 3" vilket innebär jordmassor mellan befintliga hålen på 19-27 inkl en liten kullig vall mellan hål 19 och hål 1. Besked/beslut från Burlövs kommun kommer i slutet av augusti. 

LÄNK TILL TIDIGARE NYHET HEMSIDAN


Klubbledningen
Kommentarer