Planerat underhållsarbete på greenerna

Vi behöver din hjälp till ett planerat underhållsarbete på greenerna, sk Sandscaping

Vi ska utföra en sk Sandscaping. Det innebär att äldre material i greenerna tas bort och byts ut till sand. Det är ett helt normalt underhåll som våra greener behöver genomgå vart 2-4 år. Senast vi gjorde det var 2017.

Din hjälp består dels av att bära hinkar med sand och fylla på Graden samt dels att raka ihop och föra bort det överskotts material som blir över. 
Du behöver kunna/orka bära 10 liters hinkar med sand, vilket kan bli rätt jobbigt och rätt tungt, eller raka bort överblivet material, vilket är ett lättare jobb. 

Hör av dig till oss på kansliet antingen direkt till oss eller maila på malmoburlovgk@telia.com . Uppge namn och ditt mobilnr.

Vi behöver ca 8-10 pers. Arbetet kommer att pågå mellan 08.00-ca 14.00 under 4 dagar. 

Kan du vara med alla dagarna, eller en dag, eller del av dag/dagar så är det bra, meddela oss hur mycket du kan vara med. All hjälp är välkommen. 

Vi börjar tisdag 27 aug kl 08.00 och håller på i ca 4 dagar framåt. Samling utanför verkstaden 07.55.
Vid ev regn avbryts arbetet.

9 håls slingan kommer då att vara stängd för spel mellan 00.00 och ca 14.00

Vi bjuder på fika och lunch

Välkomna 

Kommentarer