Ordförande informerar 2020 07 24

Ordförande informerar.

Halva golfåret har nu gått och det har inte varit något vanligt år. Coronaviruset har ställt till det för alla verksamheter och så även för golfen.
Tillgängligheten till anläggningen har varit begränsad, vilket inneburit att vissa toaletter har stängts, restaurangens öppettider och tillgänglighet har beskurits. Expeditionen har inte varit lika lättillgänglig som vanligt, trots att personalen gjort sitt yttersta för att det hela skall fungera så smidigt, som möjligt.

Spelmässigt har det också inneburit påfrestningar, tävlingsverksamheten har varit nerlagd fram till juli månad och seriespelet har helt ställts in. Aktiviteten på golfbanan har dock varit god och det har varit svårt att få den starttid man önskat. Trots all problem, så har vi fått ett gott omdöme om banans kvalitet, vilken enligt mångas utsago, bara blir bättre och bättre.

Utformningen med kullar på slinga 19-27, fortsätter och vi har fått tillstånd att bygga en ny infart för jordmassorna från Segevägen vid, kraftledningarna, nere vid hål 23-24. Jordmassorna kommer att läggas ända ner till green vid hål 24. Vi har också lämnat in ansökan om etapp 3, för mer jordmassor, som skall läggas från hål 22 ner mot hål 25-26.  

Städdagen fick vi flytta, p.g.a. pandemin, men den återkommer som en höst aktivitet.

Vårmötet fick vi flytta, flera gånger innan vi till slut kunde avhålla detsamma. FHM (Folkhälsomyndigheten) har satt en begränsning på max 50 pers. vid offentliga möten, så för att följa FHM:s direktiv, var vi tvungna att ha anmälningsplikt, för deltagande i mötet.

Vid vårmötet, kom det upp synpunkter på att det fanns grupper, som kunde reservera tider i bokningssystemet och speciellt nu i Coronatider, då belastningen på bokningen var så stor. Tiderna som avses är: tisdagar har en grupp ca fyra tider, från kl.08.30, där alla som vill är välkomna att delta och ingen föranmälan krävs, utan man dyker bara upp till lottningen. Efter att den gruppen gått ut finns det TG (tisdagsgruppen) som är en sluten grupp, där alla inte kan delta. Slutligen på tisdagen har damerna sitt gemensamma spel och det är öppet för alla kvinnor, som tar sig dit inför lottningen. Torsdagar från kl. 08.30 har den först nämnda tisdagsgruppen även speltid, men även här gäller att den är öppen för alla som tar sig dit. Frågan om dessa tider kommer att behandlas på höstmötet, där alla får lämna sina synpunkter.

Tillströmningen av nya medlemmar har varit så god att, vi nu har fått begränsa intaget. Vi tar nu bara in vardagsmedlemmar, då trycket på helgerna har blivit för stort. Glädjande nog fick vi ett tillskott på nya bagskåp, inför säsongen då efterfrågan var stor. Under vintern finns det möjlighet att vi kan utöka dessa med ett 45-tal.

Belastningen på parkeringen är tidvis mycket stor och vi för samtal med badet att dom måste lösa sitt eget parkeringsproblem och inte utnyttja vår parkering. Vi har gjort en första avjämning på parkeringen och skall sätta upp ett mitträcke, där parkeringsplatsen markeras.

Oavsett badgäster, så har vi svårt att bara ta upp en plats, vi vill gärna breda ut oss, vilket begränsar antalet parkeringsplatser.

Ordförande

Uno Nilsson.    


LÄNK TILL SVENSKA GOLFFÖRBUNDET STATESTIK GÄLLANDE SPEL I SVERIGE

Kommentarer