Malmö Burlöv GK uppmärksammas stort i riksmedia

Just nu får golfen och framför allt Malmö Burlöv GK stor uppmärksamhet i svensk riksmedia. MaBGK var pilotprojekt i "Golf för nya vänner"

"Golf för nya vänner" Malmö Burlöv GK var först ut i projektet.

* Golf för nya vänner är ett projekt som drivs av Skånes Golfförbund i samarbete med Svenska Golfförbundet – med medel från Allmänna Arvsfonden och RF, Riksidrottsförbundet.

Golf för nya vänner ger nyanlända och delvis etablerade – det vill säga människor som varit i Sverige en tid – chansen att komma in i samhället med hjälp av golfklubben och golfanläggningen. Golf för nya vänner är en del i Svenska Golfförbundets värdegrundsarbete, tillsammans med bland annat jämställdhetssatsningen Vision 50/50 och paragolf.

LÄS MER OM PROJEKTET I FRITID & PARK. KLICKA HÄR

LÄS MER I AFTONBLADET. KLICKA HÄR

Dela gärna på din FB. 

Tack

Fritid & Park i Sverige är inne på sin 50:e årgång, och går ut till landets samtliga badanläggningar, arenor, sporthallar, kommunala park- och fritidsförvaltningar, trädgårdsanläggningar, golfbanor, park- och trädgårdsutbildningar, specialförbund och landskapsarkitekter.
Den återfinns i landets samtliga kommuner – från förvaltningens tjänstemän till inköpare och folkvalda politiker, och självklart även bland folket ”på fältet”; sporthallsvaktmästare, bad- och driftspersonal, park- och anläggningsarbetare och så vidare.

 

Kommentarer