Handicaprevision

Klubben gör nu sin årliga hcp-revision. Får du ett e-postmeddelande så har du fått ditt handicap ändrat.

Här nedan kan du se hur det räknas ut

Spelare med för få ronder att analysera
Spelare som saknar totalt 8 ronder de 2 senaste åren (varav minst 4 ronder föregående år) anses ha för få ronder att analysera.

 

Uträkning av ÅHR med den automatiska metoden

1. Beräkna MSS (Median Stableford Score). Medianen är mittvärdet av en rad scorer i stigande ordning.
a. Ex. Medianen av 25, 27, 31, 31, 32, 33, 34, 38 = 31,5 (avrundas till värde med en decimal).
b. Om spelaren har fler än 8 ronder registrerade för föregående år ska alla ronder räknas med i underlaget.
2. Fastställ EASSH. Det EASS (European Averaged Stableford Score) som motsvarar spelarens exakta handicap
i slutet av revisionsperioden i tabellen:

 

3. Bestäm PD: PD = MSS – EASSH.
    a. Ex. på en spelare i HCP-grupp 1  31,5 – 33 = -1,5
4. Använd det fastställda PD-värdet för att utvärdera spelarens förmåga i enlighet med tabellen: 

 
PD-värde Spelarens nuvarande exakta handicap Tillämpad justering
Mellan -2,9 och +2,9 Tillfredsställande 0
Spelarens PD är 3 eller högre – spelaren har scorat bättre än väntat
+3,0 till +4,9 För högt Sänkning med 1,0
>+4,9 Alldeles för högt Sänkning med 2,0
Spelarens PD är -3 eller lägre – spelaren har scorat sämre än väntat
-3,0 till -4,9 För lågt Höjning med 1,0
<-4,9 Alldeles för lågt Höjning med 2,0

Kommentarer