Golf är skattefri löneförmån som friskvårdsbidrag

Inför 2019 års säsong. Kom i håg att Spelavgiften till Malmö Burlöv GK är skattefri personalförmån, ett friskvårdsbidrag!

Inför 2019 års säsong: Kom i håg att:
Spelavgiften till Malmö Burlöv GK är skattefri personalförmån, ett friskvårdsbidrag!

Det är dock arbetsgivaren som beslutar om denne accepterar friskvårdsbidrag.

Inför 2019, använd friskvårdsbidraget till träning, rangebollar eller till din spelavgift på Malmö Burlöv GK. 

 


Följande gäller från den 1 januari 2018:

 • Golf är avdragsgill som friskvårdsförmån för arbetsgivare under förutsättning att alla anställda erbjuds möjligheten att spela eller lära sig spela golf
 • Det maximala avdragsbeloppet är 5.000 kronor per år och anställd
 • Följande kostnader för golfspel är godkända:
  • Spelavgift / Spelrättsavgfit
  • Greenfeeavgifter (under 1.000 kronor per tillfälle)
  • Egen träning på drivingrange
  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1.000 kronor per tillfälle)
  • Års- eller säsongkort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde

 Detta är inte godkänt som avdragsgill förmån:

 • Medlemsavgiften
 • Redskap d.v.s. golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift/startavgift i tävlingar
 • Spelrättsavgift som är väsentligt högre än genomsnittsklubbens

 Observera dock att det alltid är arbetsgivaren som beslutar om friskvårdförmån skall accepteras!

Det här innebär t ex att din spelavgift till MaBGK och klubbens rangekort är en friskvårdsförmån.

Välkomna

Kommentarer