Fadderverksamheten och golfbiblioteket

Skänk golfböcker till vårt nya golfbibliotek samt info kring Fadderverksamheten


Fadderverksamheten
För er som är nya i klubben samt er som känner att ni behöver lite mer stöd och hjälp att komma ut på banan så erbjuder vi er två kvällar i veckan som är speciellt avsatta till er. 

Varje måndag och torsdagkväll sker spel på 9 hål slingan. Samling i klubbhuset mellan kl 16.30 - 17.00. 
Mer info i bifogad fil. Böcker till vårt nya golfbibliotek. 
Som ni säkert har märkt så har klubbrummet börjat bli färdigt. Bokhyllorna är på väg upp samt någon form av ljusdämpning i fönstren kommer att ske. Några större växter skall även komma på plats innan vi är klara. 

Vi ber er nu skänka golfböcker. Ni som har äldre eller nya golfböcker får gärna skänka dem till oss. Tanken är att vi skall skapa ett litet golfbibliotek i klubbrummet.
Med golfböcker menas allt som har med golf att göra. Resor, mat, teknik, om tävlingar, banor, golfpersoner, kåserier etc etc. Vi tar emot allt. Ni lämnar era böcker i receptionen.

Tack på förhand.

Kommentarer