Scramble

 

Årets scramblekvällar har nu avslutats!

Vi startar igen till våren. För dig som varit med under året arrangeras en avslutande scramble och lunch söndagen den 13 oktober. Anmälan till Connie.

Soppgolfen startar igen i månadsskiftet oktober/november när restaurangen inte längre har öppet under helgerna.

Välkommen!