Medlem

Hyra golfbil

Som medlem kan du hyra golfbil.

9 hål 120 kr. Med läkarintyg

18 hål 350 kr. Med läkarintyg 200 kr

Årskort kostar 4000 kr (med läkarintyg) och gäller endast då banan är öppen för golfbilar.

För att få rabatt måste ett giltig läkarintyg uppvisas, därefter får du ett utskrivet intyg från klubben som ska uppvisas vid hyrning av golfbil

Bil bör förbokas och kan bokas via Min golf samtidigt som du bokar starttid. Alternativt via kansliet 040-29 25 35.

Endast el-driven golfbil får framföras på golfbanan med hänvisning till Terrängkörningslagen.