Bankommittén

Bankommittén består av:

Thomas Carlsson, ordförande
Stefan Borg
Ulla Åhlander
Mats Olsson
Tommy Broome