Banchefen informerar

2019-06-11
Parkeringen
Nackdelen med sköna sommardagar är att vi golfare inte bara vill ut och spela. Många vill också utnyttja Segebadet vilket ofta medför överfull parkering. Vi har sedan en tid tillbaka fört diskussioner med Malmö Stad om att en lösning måste hittas. Nytt möte med Malmö Stad sker i vecka 25.

Tobakslagen
Som ni säkert sett eller hört av nyheterna har Tobakslagen från 1 juli 2019 skärpts för var det är tillåtet att röka och inte.
I korthet kan sägas att det, utöver klubbhuset (inklusive restaurangen) där det sedan tidigare varit förbjudet, blir rökförbud på följande platser:

  • Detta gäller både uteserveringen utanför restaurangen och ytan utanför kiosken.
  • Vid entréer till ”skyddade lokaler”

I princip tillåter lagen att en golfklubb inför rökförbud på hela banan. 


Information om vad som gäller hos oss kommer att informeras om tydligt på skyltar m.m.