Allmänt

Ordningsregler för Malmö Burlöv Golfklubb

Anslagstavlan sköts av kansliet och respektive kommitté. Privata meddelanden får endast sättas upp efter godkännande av kansliet.

Greenfeegäster får på begäran låna handduk utan kostnad. Handdukar lämnas efter användandet i därför avsedda korgar.

Synpunkter och förslag avseende vår bana lämnas skriftligen till klubbens banråd.

Parkering skall ske på avsedd parkeringsplats.

Drivingrangebollar får endast användas på drivingrangen. Spel på banan med drivingrangebollar jämställs med stöld och medför avstängning.

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och i spelriktningen.

Det är förbjudet att beträda område utanför hål 16.

Arbeten på banan äger alltid företräde framför spel.

När ett parti har tomt hål framför sig skall bakomvarande parti genast släppas igenom.

Hundar får  medtas på golfbanan. Hund som medföres på golfklubbens område skall alltid hållas kopplad och hygienpåse användas.

Rökförbud gäller i hela klubbhuset.

Vid vistelse på vår golfbana förutsättes vårdad klädsel.

Enligt Svenska Golfförbundets policy accepteras inte konsumtion av spritdrycker på banan.

Greenfeespelare skall erlägga aktuell greenfeeavgift innan spel påbörjas. Medlemskort i golfklubb skall uppvisas vid anmodan.

Generellt spelförbud gäller vid dimma när sikten understiger 225 meter.

 
Styrelsen Malmö Burlöv Golfklubb