Allmänt

Ordningsregler, vett & etikett för Malmö Burlöv Golfklubb

 • Anslagstavlan sköts av kansliet och respektive kommitté. Privata meddelanden får endast sättas upp efter godkännande av kansliet.
 • Greenfeegäster får på begäran låna handduk utan kostnad. Handdukar lämnas efter användandet i därför avsedda korgar.
 • Synpunkter och förslag avseende vår bana lämnas skriftligen till klubbens banråd.
 • Parkering ska ske på avsedd parkeringsplats.
 • Drivingrangebollar får endast användas på drivingrangen. Spel på banan med drivingrangebollar jämställs med stöld och medför avstängning.
 • Bunkerkrattor ska ligga i bunkern och i spelriktningen.
 • Det är förbjudet att beträda område utanför hål 16.
 • Arbeten på banan äger alltid företräde framför spel.
 • När ett parti har tomt hål framför sig ska bakomvarande parti genast släppas igenom.
 • Hundar får  medtas på golfbanan. Hund som medförs på golfklubbens område ska alltid hållas kopplad och hygienpåse användas.
 • Rökförbud gäller i hela klubbhuset samt enligt uppsatta skyltar utomhus
 • Vid vistelse på vår golfbana förutsätts vårdad klädsel.
 • Enligt Svenska Golfförbundets policy accepteras inte konsumtion av spritdrycker på banan.
 • Greenfeespelare ska erlägga aktuell greenfeeavgift innan spel påbörjas. Medlemskort i golfklubb ska uppvisas vid anmodan.
 • Generellt spelförbud gäller vid dimma när sikten understiger 225 meter.

 
Styrelsen Malmö Burlöv Golfklubb