Golfbil

 Gäst

18 hål kostar 450 kr. Om du har läkarintyg kostar det 250 kr.

Det är spelarens hemmaklubb som utfärdar tillstånd att få hyra golfbil till ett rabatterat pris. Ansvaret att söka detta ligger på spelaren. Ett intyg från enbart läkare ger inte längre rätt till rabatt.

Medlem

9 hål 120 kr. Med läkarintyg.

18 hål 350 kr. Med läkarintyg 200 kr.

Årskort kostar 4000 kr (med läkarintyg) och gäller endast då banan är öppen för golfbilar.

Bil bör förbokas och kan bokas via Min golf samtidigt som du bokar starttid. Alternativt via kansliet 040-29 25 35.

Endast el-driven golfbil får framföras på golfbanan med hänvisning till Terrängkörningslagen.