Regler för spel MaBGK

Regler för spel på Malmö Burlöv GKs banor

Beslutade av medlemsmöte (höstmöte) 2018-10-28 

Spel på banan är inte tillåtet när:

-det är frost på banan

-när sikten understiger 225 meter p.g.a. t.ex. dimma

-när banan är avstängd

-när startförbud råder

-i övrigt när banchefen så beslutar

 

 • För att spara banan gäller följande vid kyla:
  -När så anslås ska s.k. slagmatta användas på hela banan
  -Spel från ordinarie tee ska ej ske. Istället spelas från mattor vid sidan om tee.
  -Då detta anslås, spelas mot vintergreener, även om flaggan står kvar på ordinarie green
 • Spel på banan med rangebollar är förbjudet
 • Arbeten på banan äger alltid företräde framför spel
 • Kopplade hundar får medföras vid spel, dock ej vid tävlingsspel. Hygienpåse ska alltid användas.
 • När ett parti har ett tomt hål framför sig ska bakomvarande, snabbare parti genast släppas igenom (gäller även inom tävling).   Parti kan bestå av en (1) spelare i bollen
 • Bunkerkrattor ska användas och därefter läggas i bunkern i spelriktningen
 • Laga alltid nedslagsmärken, egna och andras, på green samt lägg tillbaka uppslagen torv

       

Överträdelse av dessa regler medför varning och kan, vid upprepning, leda till avstängning.