Regler för Spel MaBGK

REGLER FÖR SPEL PÅ MALMÖ BURLÖV GKs BANOR

Dessa regler har beslutats om vid medlemsmöte (höstmöte) 2018-10-28 

 • Spel på banan är inte tillåtet när:

-det är frost på banan

-när sikten understiger 225 meter p g a tex dimma

-när banan är avstängd

-när startförbud råder

-i övrigt när banchefen så beslutar

 

 • För att spara vår bana gäller följande vid kyla:
  -När så anslås skall s.k. slagmatta användas på hela banan
  -Spel från ordinarie tee skall ej ske. Istället spelas från mattor på sidan om tee.
  -Då detta anslås spelas mot vintergreener även om flaggan står kvar på ordinarie green

 

 • Spel på banan med rangebollar är förbjudet

 • Arbeten på banan äger alltid företräde framför spel

 • Kopplade hundar får medföras vid spel, dock ej vid tävlingsspel.

          Hygienpåse skall vid behov användas.

 • När ett parti har ett tomt hål framför sig skall bakomvarande,

          snabbare parti genast släppas igenom (gäller även inom tävling)

          Parti kan bestå av en (1) spelare i bollen

 • Bunkerkrattor skall användas och därefter läggas I bunkern i

          Spelriktningen

 • Laga alltid nedslagsmärken, egna och andras, på green samt lägg

          tillbaka uppslagen torv

Överträdelse av dessa regler medför varning och kan, vid upprepning, leda till avstängning.